kezdőlap szakterületek ingatlan kapcsolat    
 
 

Szakterületek:

1./ Ügyvédi tevékenységem igen számottevő részét képezi az okiratok, szerződések készítése, szerkesztése. Úgy gondolom, valamennyi szakterület esetén nagy súllyal esik latba a pályán eltöltött gyakorlat, azonban itt még talán nyomatékosabb az a 30 év (és ezen belül 19 budapesti), amióta ügyvédi tevékenységet folytatok. Számtalan ötlet, megoldás halmozódott már fel bennem, és nagyon sok veszélyt előre látok, amit egy kezdő esetleg nem is sejthet, és amit egy megfelelően megszerkesztett okirattal ki lehet védeni.  A szerződések világa ugyanis csak elsőre tűnik egyeseknek „könnyűnek”, „egy kaptafára készült” tevékenységnek. A mai magyar társadalomban, a korábban szinte elképzelhetetlenre is gondolni kell egy-egy okirat elkészültekor. Így szinte minden egyes okirat más, és más. Még a „legegyszerűbb” adásvételi szerződéseknél is komoly odafigyelésre van szükség. Irodám az okiratok vonatkozásában teljes körű szolgáltatást nyújt. Nem csak elkészítem az okiratot, hanem amennyiben azt hatósághoz kell eljuttatni, természetesen az is beletartozik a megbízásba. Nincs megoldhatatlan feladat az okiratok világában! Csak a megfelelő ötlettel kell rendelkezni, és az ügyfél óhaja teljesülhet. Ha erre van szükségük, kérem tiszteljenek meg!

Vállalom tehát (a teljesség igénye nélküli a felsorolás): ingatlan és egyéb vagyontárgyak adásvételi-, ajándékozási-, csere-, stb. szerződések, öröklési és tartási szerződések, végrendeletek készítését, szerkesztését.

2./ Már a korábbi rendszer utolsó éveiben (a 80-as években!) is megindult a jogterületen belül egyfajta erjedési folyamat, a gazdasági élet serkentése érdekében. Akkor jöttek létre a gazdasági munkaközösségek (gmk-k), vállalati gazdasági munkaközösségek (vgmk-k). Volt szerencsém már akkor bekapcsolódni a gazdasági élet jogi okiratainak létrehozásába, a létrejött „cégek” képviseletébe. Pedig akkor még nagyon újszerű volt az egész folyamat, nem volt kitaposott útja. Aztán 1988-tól lehetségessé vált gazdasági társaságok alapítása. Mára pedig már teljesen természetes részévé vált életünknek a gazdasági társaságok világa. Nos, a 30 éves szakmai tapasztalat, még az azóta többször módosított joganyag közepette is sokat segít nyilvánvalóan a cégek világában. Most ismét nagy szerepe lesz azonban a megújuló képességére is egy jogásznak. Ugyanis a 2014.március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvbe helyezte el a jogalkotó az eddig önálló gazdasági társasági törvény szabályait. A gazdasági jog egy olyan jogterület, ahol aztán valóban napra késznek kell lenni. A változásokat folyamatosan nyomon kell tudni kísérni. Hiszen aki naprakész a jog világában, aki felkészült, az tud megbízóinak, az ügyfeleknek a lehető legtöbb segítséget nyújtani.

Vállalom tehát gazdasági társaságok alapításával, módosításával, megszűnésével kapcsolatos okiratok szerkesztését, ill. a létrejött gazdasági társaságok teljes körű jogi képviseletét.

3./ Napjainkban egyre több igény van rá, és a vonatkozó jogszabályok – bár egyre szigorodó feltételek mellett, de – lehetővé is teszik nonprofit „szervezetek” létrejöttét. Ez a civilisztika egy kedves területe. Sok-sok buktató van azonban azok szabályai között is. Aki már igyekezett átlátni egy-egy alapítvány vagy egyesület alapításának, működésének iratait, az talán meg tud erősíteni ebben.

Vállalom alapítványok, egyesületek alapításával, létrehozásával, módosításával kapcsolatos okiratok szerkesztését, ill. a jogi képviseletük ellátását.

4./ Az előbb témánk már átvezet bennünket a polgári jog területére. Ez az a jogterület, ami meghatározza életünket. Nap, mint nap találkozunk a polgári jog szabályaival a mindennapi életünkben még akkor is, amikor észre sem vesszük. Hiszen pl. egy zsemle megvásárlása is polgári jogi jogügylet, méghozzá az egyik legősibbé, az adás-vételé. No persze aztán ez az a jogterület, amiben a lehető legbonyolultabb jogesetek is előfordulnak. A tapasztalat itt is rengeteget számít. Igaz, az alap jogszabály a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv már velem egyidős, ám azt folyamatosan csiszolták a változó társadalmi-gazdasági viszonyok, így alkotói már nem ismernének rá a jelenleg hatályban lévőre. Ám elérkezett itt is a nagy váltás időszaka. Az Országgyűlés elfogadta az új Polgári Törvénykönyvet (2013. évi V.Törvény), mely 2014.március 15-én lép hatályba. Komoly, ötkötetes jogszabály. Magába foglalja, ahogy már említettem fentebb az eddig önálló törvényben helyet kapó gazdasági társaságokat szabályozó joganyagot, de abban lesz ezentúl megtalálható, az eddig ugyancsak önálló törvényben helyet kapó családjog is. Komoly munkát végeztek a jogalkotók, és komoly erőpróba lesz ez az új, hatalmas, és modern kódex nekünk, jogalkalmazóknak is. Én azonban örömmel várom, mint minden újat, hiszen ezáltal is rugalmasabban lehet majd szabályozni a jogviszonyokat, árnyaltabban lehet megítélni a kérdéseket, miközben persze megmaradtak benne a hosszú idők óta kijegecesedett szabályok is.

Vállalom polgári perekben a képviselet ellátását.

5./ Ha már a perek szóba kerültek, akkor nem mehetünk el szó nélkül a munkaügyi viták mellett sem. Ott is vadonatúj jogszabály szabályozza a viszonyokat. A 2012. évi I. Törvényt igen sok kritika érte munkavállalói részről. Valóban, a munkáltatók jogai, mintha kicsit előtérbe kerültek volna és valóban, ezzel összhangban, mintha a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknál is érzékelhető lenne egy kisebb fordulat. Már nem mehet olyannyira biztosra a munkavállaló a munkáltatóval szemben, mint esetleg korábban megtehette azt. Viszont a munkáltatót is könnyen meglepetés érheti Nos, ebben a megváltozott szabálykörnyezetben ismét csak fontos lehet, ha olyan jogi szakértőhöz fordulnak, aki kellően magáévá tette az új jogszabály rendelkezéseit, és aki erre való figyelemmel igyekszik akár a munkáltatónak, akár a munkavállalónak megtalálni a legmegfelelőbb megoldást. A magam részéről mindenkor erre törekszem.

Vállalom munkajogi szerződések szerkesztését, módosítását, véleményezését, ill. teljes munkajogi képviselet ellátását akár munkáltatói, akár munkavállalói részről.

6./ A peren kívüli eljárások sokaknál mostoha gyermekek. Nos, ez rám nem jellemző. Hiszen számtalan olyan ügyben kell eljárni különféle hatóságok, fórumok előtt, ahol bizony nem árt, ha egy jogi szakember is segíti akár a magánszemélyt, akár a vállalkozót, akár a gazdasági társaságot, alapítványt, egyesületet, stb.

Vállalom tehát peren kívüli eljárásokban a képviselet ellátását.

7./ Volt már szó bőven új jogszabályokról, de még befejezésül is hivatkozom egy nagyon lényegesre. Az pedig az ugyancsak vadonatúj Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. Törvény. Bizony annak szabályaival is alaposan meg kellett ismerkednie a jogalkalmazóknak, így az ügyvédségnek is. Hiszen számtalan új jogintézmény jelent meg, ill. korábbiak jelentősen módosultak. Nem kell bizonyára különösebben bizonygatnom senkinek, hogy a büntetőeljárás az az eljárás, ami az ember autonómiáját, szabadságát leginkább veszélyezteti. Ehhez képest ott van szükség alkalmasint a legfelkészültebb, legrátermettebb, legagilisabb ügyvédre. A hatóságokat mindenkor tisztelve ugyan, de a terhelt érdekében minden lehetséges törvényes eszközt megmozgató ügyvédről mondható csak el, hogy valóban alkalmas a büntetőjogi védelem ellátására. Nos, a magam részéről igyekeztem és igyekezni is fogok mindenkor megfelelni ezen magas szintű elvárásoknak. Ha éjszaka kell felkészülnöm másnapra, akkor teszem, ha hétvégén kell bemennem azért a rendőrségre, mert valakit ki akarnak hallgatni, akkor megyek. Az ügyvédi pályát ugyanis én valóban hivatásnak tekintem. A hivatásban pedig nincs pihenőidő, nincs elérhetetlenség, ott mindenkor készenlétben kell állni, hogy azonnal be lehessen avatkozni akkor, amikor még nem késő. Nos, ha ilyen védőügyvédet óhajtanak maguknak, akkor tiszteljenek meg bizalmukkal!

Vállalom büntető védelem ellátását.

 

    Copyright © 2013. dr. Szőke K. László ügyvéd

A weboldalt készítette: